14 juli 2020 — door Bas Eizema

Help je mee?

Groen Philip Frank Plein & Werkzaamheden Hofje van de Bakenes

Beste Bakenesser,

Voordat wij jullie een heerlijke zomer periode toewensen vraag wij graag jullie aandacht voor onderstaande informatie en oproep van het Hofje van de Bakenes en "een groen" Philip Frank plein.

Bestuur Vrienden van de Bakenes

Hofdames en Bakenesser vrijwilligers voor een groen Philip Frank Plein


Al enige tijd is er gesproken over de vergroening van het Philip Frank Plein. Een wens hoog op het lijstje! En goed nieuws: na overleg met de vertegenwoordiging van de gemeente wordt de vergroening een feit.

  • Langs de gevel van de Rechtbank komt permanent groen vanaf de overkapping tot na het trappetje en de Rechtbank heeft zich bereid verklaard dat zelf te financieren en te onderhouden.
  • Langs de gevel van Zegelwaarde (van het Teylers Museum) komt ook permanent groen en we zullen het Teylers Museum verzoeken dat de laten onderhouden door hun tuinman.
  • Er wordt een tweede plantsoentje gecreëerd vanaf de plek van de twee vuilcontainers, waar nu al een hopbeuk staat, tot aan het einde van het straatpatroon (voorstellende de plattegrond van de eerste tempel van David). Hierin zal nog een tweede appelboompje geplant worden en andere grondbededekkers, vergelijkbaar met het andere plantsoentje.
  • De rasters rondom de vuilcontainers zullen tot een redelijke hoogte, bedekt worden met permanent groen zodat die containers een beetje uit het zicht zullen zijn.


De vraag van de vertegenwoordiger van de Gemeente was nu wie bereid zou zijn al dit groen te onderhouden. Daarom de oproep wie er bereid is om, samen met enkele Hofdames van Bakenes en enkele bewoners van de Bakenessergracht, zich in te zetten voor de verfraaiing van het Philip Frank Plein.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij J.J. Thöne, Regent van Bakenes,
e-mail: job.thone [at] gmail.com

Bouwwerkzaamheden Hofje van de Bakenes september/oktober 2020


Het Hofje van de Bakenes zal in september en een klein deel van oktober 2020 het toneel zijn van enkele bouwwerkzaamheden.

Wij verwachten dat u vooral van het afbikken en uitfrezen, dat in week 38, met een kleine overloop naar week 39, zal geschieden, geluidsoverlast zult kunnen ondervinden. Dat spijt ons enorm, maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk om ons mooie oude Hof te behouden.

Tijdens de werkzaamheden zal er door de aannemer op het Philip Frank Plein een container geplaatst worden voor de gereedschappen met daar boven op een schafthok.

Wij danken de Bakenesserbuurt voor haar begrip!

Bewoners en medewerkers ,
Hofje van de Bakenes

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.