17 maart 2020 — door Bas Eizema

Bakenessers zorgen goed voor elkaar

CORONAVIRUS

Een bizarre situatie waar wij allen bij betrokken zijn! De Bakenessers helpen elkaar graag in voor- en tegenspoed!

CORONAVIRUS
ZORG GOED VOOR ELKAAR !


In deze tijd van het coronavirus kunnen we als buurt veel steun aan elkaar hebben. Veel mensen kunnen of durven door deze situatie niet naar buiten. Dit kan voor hen problemen opleveren, denk aan het uitlaten van een hond, het wegbrengen van vuilnis of het doen van boodschappen.

Wij beseffen ons dat er ook hulp initiatieven zijn via internet-platformen als Nextdoor maar wij zijn juist deze actie gestart omdat niet iedereen bij Nextdoor of andere platformen is aangesloten. Wij willen graag zoveel mogelijk onderling, voor en door directe buurtgenoten realiseren.

Wij willen een platform bieden om vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen

Kun je hulp gebruiken of wil je iets voor buurtgenoten doen die hulp nodig hebben, meld je dan aan op: www.vriendenvandebakenes.nl (rechts bovenin op de homepage via "contact") en laat een bericht achter. Als je geen toegang hebt tot internet, bel of stuur dan een berichtje naar het telefoonnummer: 06 48 2553 44 (direct mailen kan ook naar bakenescorona@gmail.com ). Wij, Karin en Mariëlle, gaan dan voor je aan de slag. We gaan zorgvuldig en discreet met informatie om, gebruiken het alleen voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van hulp tijdens deze coronavirus periode.

Karin en Mariëlle

Overig nieuws

Nieuws 2019 »

Nieuws 2018 »

Nieuws 2017 »

Nieuws 2016 »

Nieuws 2015 »

Nieuws 2014 »

Nieuws 2013 »

Nieuws 2012 »

Nieuws 2011 »

Nieuws 2010 »

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Sponsors van de stichting

Klikt u vooral op het logo van onze sponsor voor meer info!


Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!