20 februari 2019 — door Bas Eizema - Meester der penningen

een nieuw jaar met nieuwe activiteiten (en uitgaven)

Jaarvergadering maandag 4 maart- 20.00 uur

Beste Vrienden van de Stichting,

Maandag 4 maart om 20.00 uur scharp (inloop van 19.45 uur) is het weer zo ver: de jaarvergadering van de stichting van de vrienden van de Bakenes in de Bakenesserkerk. We kijken terug op 2018 maar blikken ook zeker vooruit naar 2019.

We nodigen u van harte uit om mee te praten of om input te geven zodat wij nog meer die dingen kunnen doen die u belangrijk of van toegevoegde waarde vindt voor de Bakenesser buurt. Wilt u actief meehelpen bij één van onze activiteiten dan horen wij het graag: u bent meer dan welkom.

Graag tot maandag de 4e!

ps: denkt u (indien dit er even tussendoor geglipt is) aan uw jaarlijkse donatie? Op deze manier kunnen wij onze activiteiten blijven voortzetten! Onze hartelijke dank alvast.

Bestuur Stichting Vrienden van de Bakenes

Overig nieuws

Nieuws 2019 »

Nieuws 2018 »

Nieuws 2017 »

Nieuws 2016 »

Nieuws 2015 »

Nieuws 2014 »

Nieuws 2013 »

Nieuws 2012 »

Nieuws 2011 »

Nieuws 2010 »

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Sponsors van de stichting

Klikt u vooral op het logo van onze sponsor voor meer info!


Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!