23 mei 2018 — door Bas Eizema

Zaterdag 16 juni 17.00 - 20.30 uur

Bakenesser (Beatles) BuurtBuffet 2018

Zaterdag 16 juni a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Bakenes weer een BBB (Bakenesser Buurt Buffet), ditmaal in het teken van de Beatles, voor alle buurtgenoten van de Bakenes.

Waar: Op het Vrouwplein naast de Bakenesserkerk
(bij minder mooi weer gaat het feest door in de kerk)

Wanneer: Zaterdag 16 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Voor wie: Alle bewoners van de Bakenesserbuurt inclusief kinderen. Bij mooi weer is er voor hen een springkussen mogelijk gemaakt door Rinze de makelaar


Wij zorgen voor muziek, met live band, glaswerk, bestek,
tafels/stoelen en toebehoren.
Zorgt u zelf voor een drankje en een hapje, voor uzelf en voor
een ander, dan zorgen we samen voor een feestelijke namiddag!

Bij mooi weer is er voor de kleintjes een springkussen kasteel
aanwezig; deze wordt mogelijk gemaakt door Rinze de Makelaar.

Neem graag uw buren mee!

Tot dan! Namens de Stichting Vrienden van de Bakenes.

Heeft u nog vragen, mail naar: info@vriendenvandebakenes.nl

Overig nieuws

Nieuws 2018 »

Nieuws 2017 »

Nieuws 2016 »

Nieuws 2015 »

Nieuws 2014 »

Nieuws 2013 »

Nieuws 2012 »

Nieuws 2011 »

Nieuws 2010 »

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Sponsors van de stichting

Klikt u vooral op het logo van onze sponsor voor meer info!


Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!