14 oktober 2010 — door Annemarie Ebeling

Appelhof op Philip Frankplein

Philip Frankplein (bron: Google Maps). Daaronder: schets van de Appelhof.

Philip Frankplein (bron: Google Maps). Daaronder: schets van de Appelhof.

Het ontwerp van een te realiseren Appelhof op het Philip Frankplein begint vaste vormen aan te nemen. Op dinsdag 12 oktober is er een participatiebijeenkomst geweest in de Philharmonie waarbij diverse betrokken partijen aanwezig waren: vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, de Philharmonie en de Rechtbank, de Wijkraad Binnenstad, het Hofje De Bakenesserkamer, buurtbewoners en ondergetekende namens de Stichting Vrienden van de Bakenes.

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de Appelhof zijn:

  • Er moet groen komen, bij voorkeur appelbomen,
  • Het moet een eigen karakter krijgen,
  • Oude rooilijnen dienen te worden hersteld of zichtbaar gemaakt,
  • Het moet sociaal veilig zijn,
  • Het moet goed(koop) te onderhouden zijn,
  • Vrachtwagens, busjes en auto’s (Philharmonie, Teylers Museum en Rechtbank) moeten kunnen manoeuvreren,
  • De straatverlichting moet meegenomen worden, ook die in de Wijde Appelaarsteeg,
  • Er moet langs de randen een strook vrij blijven voor de kabels en leidingen van Liander die van en naar het nieuwe transformatorstation lopen (de bouwvergunningsaanvraag van Liander voor het trafostation loopt overigens nog steeds en het is nog niet bekend op welke termijn deze verleend gaat worden),
  • Er is maar een beperkt budget beschikbaar.


Een belangrijk punt is het optreden van parkeerbeheer tegen illegale parkeerders op het Philip Frankplein. De controle zou geintensiveerd moeten worden om te voorkomen dat er te veel blik komt te staan.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.