29 januari 2011

Sponsoractie glas-in-lood-ramen Bakenesserkerk

Na ruim een jaar van restauratiewerkzaamheden is de heropening van de Bakenesserkerk als huisvesting voor het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem een feit. Niet alleen zijn er werkplekken voor de medewerkers gecreëerd, maar ook een publieksruimte, die voor belangstellenden vrij toegankelijk is. Het is de bedoeling dat o.a. de buurt in de toekomst gebruik kan maken van deze ruimte voor vergaderingen en borrels.

Op initiatief van Martin Busker van het Project Management Bureau gemeente Haarlem en de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, zijn vijf striptekenaars uit Haarlem en omgeving benaderd om elk een gebrandschilderd glas-in-loodraam te ontwerpen voor het koor van het kerkgebouw (de publieksruimte). Gerrie Hondius, Eric Coolen, Theo van den Boogaard, Hans Klaver en Roel Smit kregen slechts één richtlijn mee: toon in de glazen wat archeologie betekent voor Haarlem. Een zesde striptekenaar, Joost Swarte, zal het ontwerp maken voor een groot rond venster met als thema de geschiedenis van de Bakenesserkerk dat boven de publieksentree zal komen, ten noorden van het koor.

Alles bij elkaar gaan de vijf ramen voor het koor een slordige 50.000 euro kosten waarvan een deel wordt opgebracht door de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, samen met de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam. Maar er is nog een gat in de financiering.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bakenes heeft het plan opgevat om het raam van ‘onze eigen’ Gerrie Hondius (tot voor kort woonachtig aan de Bakenessergracht) te sponsoren. Hiervoor is veel geld (9.900 euro) nodig, dat er (nog) niet is. Daarom roepen we alle buurtbewoners op om gul te geven.
Sponsors van een heel raam krijgen als tegenprestatie, indien zij daar prijs op stellen, een bordje met naamsvermelding onder het betreffende raam. Bij bedragen boven de 500 euro wordt uw naam vermeld op een gemeenschappelijk naambord onder het raam. Maar ieder ander bedrag is natuurlijk ook van harte welkom, al is het enkele euro’s.

Wilt u een bedrag doneren, stuur dan een mail naar bestuur@stichtingvriendenvandebakenes.nl. U ontvangt dan een bericht over hoe te doneren. We houden u steeds via de website op de hoogte van de bedragen die binnenkomen van alle gulle donoren, althans daar rekenen we op!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bakenes
Carry Petri
Jeroen Schumacher
Annemarie Ebeling
Marianne Schade

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.