5 juni 2011

Veiling glas-in-loodraam Gerrie Hondius grandioos succes

Enkele maanden geleden hebben we een bericht op deze site geplaatst over de realisatie van vijf nieuwe glas-in-lood ramen in het koor van de Bakenesserkerk. Zie het bericht van 29 januari hieronder en het kopje ´Sponsoractie´ hierboven.

Het leek het bestuur van de stichting een leuk idee om het raam naar ontwerp van Gerrie Hondius (tot voor kort buurtbewoonster) te sponsoren. Om de inzameling een nieuwe impuls te geven, hadden we het plan om in samenwerking met de werkgroep Buurtactiviteiten een veiling te organiseren tijdens de Bakenesser Buurt Borrel van 4 juni.
We hadden gerekend op een opbrengst van een paar honderd euro, maar niet op het prachtige bedrag van ruim 1500 euro!
Dankzij het enthousiaste optreden van veilingmeesters Robert de Jong en Jeroen Schumacher en de gulle biedingen van de feestgangers is de realisatie van het raam nu weer een flinke stap dichterbij gekomen. Dit mede omdat onlangs bekend werd dat de prijs rond de 10.000 euro komt te liggen, in plaats van de eerder genoemde 13.900 euro. Er is nu een bedrag van ca. 6400 euro binnen. Nog 3600 euro te gaan. Dat moet lukken, dus we blijven er onze schouders onder zetten. We houden u op de hoogte.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.