11 oktober 2011 — door Annemarie Ebeling

Realisatie Appelhof weer een stap dichterbij

Het heeft even geduurd, maar de plannen voor de totstandkoming van de Appelhof op het Philip Frankplein zijn in een nieuwe fase beland.

Op 4 oktober jongstleden heeft de afdeling Projectmanagement van de Gemeente Haarlem een brief gestuurd aan onder meer de omwonenden van het Philip Frankplein. Onderwerp van dit schrijven was het Voorlopig Ontwerp van de zogenoemde Appelhof.

Volgens dit Voorlopig Ontwerp zullen de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:

  • het aanpassen van de bestrating naar het gewenste patroon
  • het aanbrengen van twee appelbomen als verwijzing naar de oude appelboomgaard
  • het aanbrengen van banken en pergola’s
  • het bouwen van een transformatorhuis door Alliander
  • het plaatsen van een monument vanuit de Joodse Gemeente tegen de buitenmuur van het transformatorhuis

Zie www.haarlem.nl/mijnwijk voor het Voorlopig Ontwerp.

Het is tot 17 november mogelijk om schriftelijk te reageren op de plannen.
Het Definitieve Ontwerp zal vervolgens worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.