21 oktober 2011 — door Carry Petri

Stand van zaken glas-in-lood-raam Bakenesserkerk

Al een aantal maanden zijn we druk bezig met het vergaren van het benodigde geldbedrag voor het glas-in-loodraam van Gerrie Hondius in de Bakenesserkerk. En dat ging goed. Dat ging zelfs geweldig, want er is al ruim Euro 7.500,00 binnen!

Dat is echt een groot succes waarvoor dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Maar we zijn er nog niet. Er resten nog Euro 2.400,00. Dat lijkt veel, maar ik ben ervan overtuigd dat we die laatste geldspurt aankunnen met elkaar.

Een paar vragen daarom;

  • Wie heeft er nog geen bijdrage gegeven, maar wil(de) dat wel?
  • Wie is het ‘vergeten’? We hebben het immers bijna allemaal druk, druk, druk!
  • Wie heeft zijn/haar hart zo bij de kerk en ook bij de glas in loodramen dat een extra bijdrage geen probleem is?
  • Wie kent nog buurtbewoners (buiten de buurt mag ook) waarvan men het vermoeden heeft dat zij een bijdrage willen geven?
  • Enz.


Een extra duwtje aan de sponsoring wordt gegeven door de verkoop van het boek ‘Bakenesserkerk, hoogtepunt in Haarlems historie’. Dit boek wordt vanaf 1 november verkocht voor Euro 8,00 en van elk verkocht exemplaar wordt Euro 2,00 afgedragen aan de sponsoring.
Ik hoop van harte dat dit een voorbeeld is voor navolging. Er zijn vast nog heel veel ideeën onder buurtbewoners die kunnen worden overgenomen.

Wij horen graag van u.

Carry Petri
Voorzitter van Stichting Vrienden van de Bakens
Uitgever het boek Bakenesserkerk, hoogtepunt in Haarlems historie

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.