16 januari 2012

Mooi resultaat veiling voor raam Bakenesserkerk

In vervolg op de veiling tijdens de Bakenesser Buurt Borrel van afgelopen zomer heeft er ook een plaatsgevonden op 14 januari jongstleden tijdens de Nieuwjaarsborrel voor de buurt in de Bakenesserkerk. Ook deze keer kwam de opbrengst ten goede aan het in de kerk te realiseren glas-in-lood-raam naar ontwerp van Gerrie Hondius. De kosten hiervan bedragen zo’n € 10.000,- Zie ook het kopje ‘sponsoractie’ elders op deze site.

Veilingmeesters Jeroen Schumacher en Robert de Jong brachten diverse diensten en goederen onder de hamer, waaronder:
- een dagje meelopen met de Dienst Acrheologie
- een rondleiding door de buurt met gids Dolf Hellwig
- een bezoek aan de Bakenessertoren
- een vaartocht op het Spaarne
- een familiefoto
- een massage en gezichtsbehandeling
- een aantal boeken over Haarlem van voormalig wethouder Maarten Divendal

In totaal is er een slordige 2300 euro opgehaald. Dit betekent dat het raam zo goed als ‘rond’ is!

We houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.