22 januari 2012

zondag 11 maart 2012 17.00 - ca. 20.30 u €20 p.p.

¡ Al rennend naar de TAPAS voor het Glas-in-Lood raam van de Bakenesserkerk !

Leuk om te doen en je buren (beter) te leren kennen maar vooral een echte aanrader om de laatste loodjes (euro’s!) voor het raam in de Bakenesserkerk te verzamelen

Degene die ‘gastlocatie’ is, maakt wat TAPAS voor ca. 6 personen voor een van de drie tapas-rondes. Hij/zij weet niet wie de gasten zijn; het is dus een verrassing wie er komt! Als ‘gastlocatie’ weet je wel tijdig voor welke ronde je gasten kunt verwachten. Ook ben je zelf uitgenodigd voor een van de andere rondes en krijg je te horen waar je mag aanschuiven.

Tijdens het aperitief, dat gezamenlijk wordt gebruikt, krijgen de deelnemers hun ‘looproute’.
Na afloop van de drie tapas-rondes komen alle deelnemers samen op één adres voor de ‘after-Tapas koffie’: leuk voor de nabespreking en om te horen "wie-bij-wie-wat heeft geproefd"!

Geef je op VÓÓR zaterdag 18 februari als deelnemer (vermeld ook of je ‘gastlocatie’ wilt zijn) bij Ellie Hollaar ( elliehollaar@hotmail.com) en stort ter bevestiging van je deelname €20 p.p. op bankrekening 139.44.66.56 t.n.v. Vrienden van de Bakenes o.v.v. Running Tapas + naam van de deelnemer(s).

Alleen als je bijdrage vóór maandag 20 februari binnen is, kun je worden ingedeeld.

Wij zien uit naar deelname van vele buurtgenoten !

Stichting Vrienden van de Bakenes / Commissie Running Tapas
Ellie Hollaar - (voor info: 023-5 31 4198)
Annemarie Ebeling
Elly Meijer
Agnes Michard
Liesbeth Strasser
Mieke Wiggers
Drea de With

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.