23 oktober 2010 — door Marianne Schade

Restauratie Bakenesserkerk nadert voltooiing

Het wordt een prachtig onderkomen voor het Bureau Archeologie van Haarlem! En de buurt kan straks mee genieten van de nieuwe ruimte in het vrij toegankelijke publieksgedeelte.

Niemand zal sinds begin dit jaar de steigers en alle activiteiten in en rondom de kerk over het hoofd gezien (en gehoord!) hebben: maar nu is het bijna zover.
Buiten is het werk op enkele details na klaar: het dak is voorzien van schitterende Franse lei, er hangen echte koperen dakgoten onder aan het dak en ook de bliksemafleiders zijn al geïnstalleerd. Op het dak zijn aan de zuidzijde zonnepanelen aangebracht (niet zichtbaar vanaf de straat). De gevels zijn hersteld waar nodig en alles is nagezien.

Ramen

De glas-in-lood-ramen aan de zijde Vrouwestraat zijn klaar; einde oktober zijn verder ook alle andere ramen vernieuwd. Mogelijk komen er nog speciale gebrandschilderde ramen aan de zijde Vroonhof: dit is weer een nieuw project waar u zodra het kan, van hoort.

Interieur

Binnen ligt er een schitterende Belgische hardstenen vloer op een moderne betonnen vloer met vloerverwarming. Het houten gewelf binnen is in een echte "antieke" kleur geschilderd. De aanbouw met daarin de toiletgroep en keuken en werkruimte voor bepaalde stoffen is op een haar na klaar. Rest alleen nog de oude kerkbanken terug te plaatsen als het (vuile) werk binnen ook echt helemaal gedaan is.

Naar alle redelijkheid is de kerk klaar vóór kerst en kan het Bureau Archeologie in januari a.s. verhuizen. We verheugen ons op onze mooie nieuwe oude Bakenesserkerk en wensen haar weer een vruchtbaar bestaan toe voor - zeg - weer minstens 500 jaar!

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.