16 april 2012

Glas-in-lood-ramen Bakenesserkerk in de maak

Na maanden van fondsenwerving voor vijf nieuwe glas-in-lood ramen, bestemd voor het koor van de Bakenesserkerk, is de financiering van vier daarvan rond. Voor het vijfde raam en een raam boven de publieksingang wordt nog een sponsor gezocht.

Vijf striptekenaars uit Haarlem en omgeving zijn uitgenodigd een ontwerp te maken voor één van deze ramen met als thema archeologie in Haarlem. Het raam boven de publieksentree krijgt als thema de geschiedenis van de Bakenesserkerk en zal worden ontworpen door Joost Swarte.
Het venster naar ontwerp van Eric Coolen is geadopteerd door aannemingsbedrijf Ooijevaar, dat van Hans Klaver door Rijs Schilderwerken, dat van Roel Smit door aannemingsbedrijf Holleman en dat van Gerrie Hondius door onze eigen Stichting Vrienden van de Bakenes. Het ontwerp van Theo van de Boogaard wacht nog op adoptie. Hetzelfde geldt voor het grote raam boven de publieksingang. Momenteel wordt er door het Haarlemse glas in lood Atelier Schmit hard gewerkt aan de uitvoering van vier van de ramen. Als het goed is worden deze in de week van 23 april geplaatst.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.