18 juli 2012

Onthulling vijfde glas-in-loodraam Bakenesserkerk

Vrijdag 20 juli a.s. vanaf 16.15 uur

Op 29 mei, aan de vooravond van het Haarlemse Stripweekend, werden de eerste vier gebrandschilderde glas-in-loodramen van de striptekenaars Roel Smit, Hans Klaver, Gerrie Hondius en Eric J. Coolen onthuld.
Op 20 juli wordt het raam van Theo van den Boogaard als laatste in het koor van de Bakenesserkerk onthuld.

Het in de kerk gevestigde Bureau Archeologie van Gemeente Haarlem heeft nu behalve uitzicht op de in Haarlem opgegraven voorwerpen ook uitzicht op vijf unieke glas-in-loodramen. Deze vijf verschillende ramen hebben allemaal hetzelfde thema “Van kerk naar kantoor en archeologie in Haarlem”.
De ramen en het interieur van het kerkgebouw zijn voor bezoekers tijdens kantooruren te bewonderen. Tevens kunt u een blik werpen op de werkzaamheden van de archeologen en een deel van de resultaten van de opgravingen.

Inmiddels heeft Joost Swarte opdracht gekregen een ontwerp te maken voor het grootste raam, die boven de entree. Deze opdracht kon nu pas gegeven worden omdat de eerste vijf ramen inmiddels zijn gefinancierd. Met dank aan de sponsors voor wie nu een bedankbord wordt ontworpen, deze krijgt een plek in de kerk.

Zo krijgt de kerk steeds meer de uitstraling zoals ik die voor ogen had bij de opdracht van de restauratie en de herbestemming van de kerk.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.