26 augustus 2012

Stichting Vrienden van de Bakenes zet zich in voor behoud Bakenessergracht

De gemeente Haarlem wil begin 2013 diverse werkzaamheden laten uitvoeren aan de Bakenessergracht. Deze kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de staat van de vele monumentale panden. Daarnaast zullen er bomen sneuvelen.

Een groep bewoners heeft in het kader van de Stichting Vrienden van de Bakenes de koppen bij elkaar gestoken en heeft een overleggroep gevormd. Daarin is een analyse gemaakt van de plannen en de risico’s. De groep heeft overleg gevoerd met de gemeente en is nu in gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraadsfracties.
Verder is in een juridische procedure formeel bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen plannen. De esien zijn onder andere een betere voorbereiding, zoeken naar alternatieven en een veel betere analyse van de risico’s.


Voor meer informatie zie de laatste nieuwsbrief op deze site.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.