24 september 2012

Joods Monument Philip Frankplein onthuld

Na jaren van voorbereiding is op zondagmiddag 23 september, onder grote belangstelling, op het Philip Frankplein een monument ter nagedachtenis aan de Haarlemse joden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd, officieel onthuld.

Hieraan voorafgaand werden de genodigden welkom geheten in de Philharmonie en spraken achtereenvolgens de heer Christoph Hahn, voorzitter van de Stichting Joods Monument Haarlem, burgemeester Bernt Schneiders, opperrabbijn Jacobs en rabbijn Spiero.
Daarna toog het gezelschap naar het nabijgelegen Philip Frankplein, waar het doek voor het monument naar ontwerp van Patrick van der Vegt werd weggetrokken en de natuurstenen gedenkplaten tevoorschijn kwamen. In deze platen staan in alfabetische volgorde de namen, geboorte- en sterfdata en de plaats van overlijden gegraveerd van de ruim 700 joodse Haarlemmers die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd naar de vernietingskampen en niet zijn teruggekeerd. De Stichting Joods Monument Haarlem wil de slachtoffers zo een symbolisch graf geven, opdat deze Haarlemse joden niet worden vergeten en nabestaanden de kans en de ruimte krijgen om hen te herdenken.
Onder muzikale omlijsting van het joodse muziekensemble Besalú was er gelegenheid tot neerleggen van steentjes. Het leggen van steentjes is een zeer oude gewoonte in het jodendom. De betekenis die er nu aan gegeven wordt is drievoudig: het laat een teken achter dat je bij het graf bent geweest, je eert er de overledene mee en je eerbewijs is (in principe) onvergankelijk. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en geloof, altijd durend respect en herinnering aan en verbondenheid met de dode.
Na de plechtigheid op het plein werd in de Philharmonie het woord gevoerd door Hannah-Martha van der Stel die een door haar grootmoeder Anna Keizer opgesteld ooggetuigenverslag voorlas en tot slot door Bas Strikker, voorzitter van de Wijkraad Binnenstad.
In de Philharmonie was door het Noord-Hollands Archief een kleine expositie ingericht over het joodse leven in Haarlem van voor de oorlog.
Voor meer informatie over het monument zie www.joodsmonumenthaarlem.nl.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.