10 december 2012

word donateur

VRIENDEN GEZOCHT

Alle activiteiten van de Stichting Vrienden van de Bakenes worden gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage van de donateurs (vrienden) van de stichting, aangevuld met de opbrengsten van ludieke initiatieven door het jaar heen en extra inzamelingsacties. Het aantal donateurs is dit jaar echter drastisch teruggelopen. Daarom is er vanuit het bestuur een herziene en extra focus op de werving van nieuwe en behoud van betrokken donateurs.

Jaarlijks heeft de stichting minimaal € 1400 nodig om de activiteiten te kunnen bekostigen. Met het huidige aantal vrienden gaan we dit niet redden. Daarom doen we een beroep op U om als donateur een bijdrage te leveren aan de initiatieven van de stichting voor de belangen van de buurt en het prettige sociale karakter.

Door het storten van minimaal € 15 op rekening 139.44.66.56 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bakenes, wordt of blijft u ‘Vriend’ van de stichting. Vergeet niet uw naam en “jaardonatie 2013” bij uw betaling te vermelden zodat we uw donatie op de juiste wijze kunnen registreren.

Een extra beroep doen we dit jaar op u om het lustrumjaar van het ‘Rondje Bakenes’ extra inhoud en aandacht te kunnen geven. U kunt een eenmalige extra bijdrage storten op eerder genoemd rekeningnummer van de stichting met de toevoeging/kenmerk: ‘bijdrage lustrum ‘Rondje Bakenes 2013’. Elk bedrag is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. De organisatoren en trouwe bezoekers zijn u dankbaar!

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.