4 december 2012

Bakenesserkerk winnaar publieksprijs Lieven de Keypenning

Van 25 oktober tot en met 25 november 2012 werden in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tien genomineerde projecten geëxposeerd die een deskundige jury heeft geselecteerd voor de Lieven de Keypenning 2012. Deze prijs werd dit jaar toegekend aan een belangwekkend monument. Behalve een juryprijs was er dit jaar ook weer een publieksprijs te vergeven.

Inmiddels heeft de jury de winnaar geselecteerd en met trots kunnen we zeggen dat de Bakenesserkerk is winnaar van de publieksprijs! De rechtbank in Haarlem heeft de Lieven de Keypenning gewonnen.

Veruit de meeste stemmen kreeg de Bakenesserkerk, meldt de gemeente Haarlem. “Dit voormalig kerkgebouw is in opdracht van Stadsherstel Amsterdam gerenoveerd voor de huisvesting van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem. Een renovatie die is begeleid door Martin Busker van het gemeentelijke projectbureau.”

Op 27 november 2012 koos een professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Ewout Cassee, de winnaar van de Lieven de Keypenning in het Haarlemse Stadhuis. De tien ontwerpen zijn genomineerd uit enkele tientallen monumenten die de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd en/of gerenoveerd. De jury heeft in haar keuze rekening gehouden met de volgende aspecten:

Het monument moest in Haarlem staan;
Het diende de cultuurhistorische kwaliteit van de stad te versterken;
Het monument moest de afgelopen vijf jaar in fysieke zin op een of andere manier een verandering hebben ondergaan.

Uitgangspunt voor dit jaar was het onder de aandacht brengen van het Haarlemse monumentale erfgoed in het algemeen en het stimuleren van initiatieven op gebied van beheer en behoud van monumenten in het bijzonder, waaronder restauratie van verwaarloosde- en herbestemming van leegstaande monumenten in de stad.

bron: Stadsherstel Amsterdam

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.