14 april 2010 — door Marijke Lodeweegs

Rondje Bakenes 2010

Op zondag 11 april jl werd voor de tweede keer het Rondje Bakenes georganiseerd. Dit jaar tijdens het Open Museum weekend en dat was een gelukkige keuze. Het zeer gevarieerde programma door en voor buurtgenoten trok nu ook de aandacht van andere belangstellenden. Je kon de bezoekers in de buurt herkennen aan het gele flyertje dat als leidraad diende om via zorgvuldig plannen zoveel mogelijk mee te maken en te zien.

Koffiesalon ’t Teylertje was het verzamelpunt waar de deelnemende vrijwilligers elkaar konden ontmoeten om de dag te starten met de ‘koffie-met-gebakenes’ (een speciaal gebakje met de afbeelding van de Bakenessertoren) van Ineke. Om 13.00 uur opende beiaardier Gerda Peters vanaf het carillon de middag. Op dat moment startte ook de eerste van de twee buurtwandelingen met Lard van der Pol. De schuilkerk in de Kokstraat was deze middag speciaal opengesteld voor bezoekers en in de route opgenomen.

Andere activiteiten, zoals de lezingen van de parfumeur Simon Stam (het eigen geurtje uit de handtas werd niet ontzien) en het schrijversechtpaar Judy Lohman (prachtige foto’s en verhalen van het andere Italië: de eenvoud van het platteland, geiten melken, avocado’s plukken) konden ook rekenen op een ruime belangstelling.

De pianiste Barbla Tanner wist, met twee keer een ‘uitverkocht huis’, veel luisteraars te boeien met een prachtige uitvoering van de ‘Corelli Variaties’ van Rachmaninov. De luisterruimte diende tevens als expositieruimte voor de quilts van Nel Gozeling, die enthousiast vertelde over haar bijzondere variaties in kleur, patronen en technieken.

De open huizen van diverse specialisten, kunstenaars en galeries werden druk bezocht. Eigelijk was de tijd te kort om met specialisten of kunstenaars echt aan de praat te raken. Maar toch kon menigeen zich achteraf verheugen over een mooi gedeeld moment of een prachtige aankoop op deze dag.

Het Wi Tennisstournooi werd door jong en oud de hele dag bezocht. Er was heus publiek op scherm en in de ruimte bij Willem Kroneman Er waren zelfs fanatiekelingen die even vergaten dat het virtueel was.

Het tweede Rondje Bakenes werd in ’t Teylertje afgesloten en viel samen met de opening van een tentoonstelling van Eric Coolen, die feestelijk werd opgeluisterd met muziek van het Ampzing Genootschap. Het was een drukke, maar gezellige afsluiting.

Kortom, een geslaagde middag rondom de Bakenes door de welwillende bijdragen en het enthousiasme van de vele deelnemers uit de buurt.

En het derde Rondje Bakenes? Enkele enthousiastelingen hebben hun deelname al toegezegd. En voor wie in 2011 ook mee wil doen: geef je alvast op bij Marijke Lodeweegs (marlod [at] planet.nl / 06 10019141)

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.