18 maart 2013

Rondom & in de Bakenesserkerk te Haarlem zondag 7 april 2013 13.00 - 18.30

Rondje Bakenes 2013 1ste LUSTRUM

Na de aftrap met ‘Koffie-en-Gebakenes’ in koffiesalon ‘t Teylertje (Donkere Spaarne 4) voor deelnemers en buurtgenoten die belangeloos meewerken aan het programma, gaan de deuren bij de diverse locaties om 13.00 open voor het 1ste Lustrum van het “Rondje Bakenes”.
Download hier het volledige programma
Download het affiche

Een greep uit het programma:
- Open Huizen & Galeries - Ateliers
- Open Huizen met (verkoop)expositie, presentatie en/of muziek
- Bakenesserkerk - wereldpremière van de micropera ‘INDECH’s DOCHTER’,
- Diversen - de Bakenes en haar historie vanaf het water/rondvaart, rommelmarkt voor en door kinderen,etc…

Zeer te vermelden waard is de première van de ‘micropera’ Indech’s Dochter, geschreven en geregisseerd door Dick Kreuger (in de Bakenesserkerk / spel van woord, beeld en muziek op basis van een Keltisch gegeven) èn de tekenact van Zandtekenaar Gerrie Hondius in de Schuilkerk (toegang via Kokstraat 11 / opbrengst t.b.v. stichting Alpe d’HuZes).

Ook dit jaar is de publieksruimte van de Bakenesserkerk het middelpunt van de middag. Daar krijgt de afsluiting ook een feestelijk tintje, vooral door de swingende muziek van KUBUS die ook buiten de muren van de kerk te horen zal zijn. Martin Busker, projectleider van de verbouwing van de Bakenesserkerk en initiatiefnemer van de vernieuwing van glas-in-lood ramen naar ontwerpen van Haarlemse striptekenaars, zal aanwezig zijn om uitleg te geven.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.