10 april 2013

Benefietactie voor Alpe d'HuZes

De benefietactie voor Alpe d'HuZes tijdens het Rondje Bakenes van zondag 7 April heeft 500 euro opgeleverd en is daarmee een groot succes geworden. Ook, zoals iemand terecht opmerkte: Een Gesammtkunstwerk.

Gerrie Hondius is bedolven onder de loftuitingen van drie enthousiaste publieken, en dat maakt haar extra blij. Het bedrag is inmiddels toegevoegd aan de donaties, hieronder vindt u daarvan een link: deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/petrahondius/petra-hondius/donaties.aspx

Zie ook het filmpje van de voorstelling op www.youtube.com/user/Hondizus?feature=watch

Heel veel dank voor de welwillende medewerking!

Iedereen die benieuwd is naar wat er verder zoal gebeurde tijdens het Rondje Bakenes 2013 kan kijken op
https://picasaweb.google.com/nikkikikkertje/RondjeBakenes2013

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.