10 juni 2013

Verslag BBB 2013

Zaterdag 8 juni jongstleden vond de jaarlijks Bakenesser Buurt Borrel als vanouds plaats van vier tot acht aan de gracht.
Onder een stralende voorjaarszon is er gepraat, gelachen, gezongen, gegeten en gedronken.

In de 17de eeuwse sfeer van Frans Hals kon jong en oud zich laven aan ijs van Tante Saar, bier van Jopen en allerhande zelfgemaakte/meegenomen etenswaren en drank. De kinderen konden hun schildertalent etaleren en een aantal van hen heeft zich uitgeleefd op het witte doek. De virtuoze accordeonist Tim speelde een aantal mooie stukken op zijn instrument en diverse zangers en zangeressen verrasten de bezoekers op een optreden. Jaap Temmink had zo’n honderd pannenkoeken gebakken die allemaal op zijn gegaan. Het touwtrekken is dit keer gewonnen door de even zijde, die daarmee een kratje Jopenbier heeft gewonnen.
Voor de foto’s van de BBB zie https://picasaweb.google.com/nikkikikkertje/BBB2013?authkey=Gv1sRgCIW_wrKzkt-QdA

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.