3 juli 2013 — door Carry Petri

Komt allen! Raadsvergadering 4 juli 2013

Bewoners aan de Bakenessergracht wonen tijdelijk in hun huizen. Aan deze prachtige gracht waaraan oude koningslinden staan, komen nog veel generaties na ons te wonen. We kunnen met recht en trots stellen dat wij nu, anno 2013, wonen aan een van de oudste grachten van Nederland. De Bakenessergracht is een monumentale gracht, erfgoed waar we zuinig op moeten zijn, voor ons, maar óók voor al diegenen die hier na ons komen wonen .......

Aanstaande donderdagavond (4 juli 2013) zal in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een motie worden ingediend waarin een appèl wordt gedaan op de raadsleden om deel te nemen aan een workshop ‘renovatie Bakenessergracht’. In deze workshop zullen experts het DO 2012 van de gemeente en onze alternatieven uitwisselen, zodat er meer helderheid komt over de risico’s voor de panden en welke technieken de beste garanties geven voor zo min mogelijke schade. Over deze motie zal worden gestemd.

WE VRAGEN IEDEREEN MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN NAAR DE RAADSZAAL OP DE GROTE MARKT TE KOMEN OM DEZE MOTIE KRACHT BIJ TE ZETTEN.

Verdere informatie:

Deze laatste vergadering heeft een zeer volle agenda. Dat betekent dat de motie waarschijnlijk niet voor 22.00 uur aan de orde zal zijn. 0p de publieke tribune mogen bezoekers in- en uitlopen, zij kunnen dus aanschuiven wanneer zij willen. Bezoekers mogen tijdens de vergadering niet reageren op de raadsleden d.m.v. klappen, naar iemand wijzen of anderszins.

Het zou zeer plezierig zijn als u ons wilt laten weten of u wel/niet komt. U kunt dat laten weten door te reageren op deze website of telefonisch op nummer 06 – 22555793.

Wij hopen u te zien op donderdagavond aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Bakenes
Carry Petri, voorzitter

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.