16 augustus 2013

Oproep tot financiële steun Bakenessergracht

Waarde betrokken liefhebbers van Haarlem en met name de Bakenesserbuurt!

Het is u vast niet ontgaan, nee sterker nog; het kan u niet ontgaan zijn!
De inspanningen van een betrokken afvaardiging van de Stichting Vrienden van de Bakenes die zich opgeworpen hebben om de belangen van onze mooie en historische Bakenessergracht te verdedigen.

Niet alleen de belangen van en voor de Bakenessergracht maar tevens heeft deze afvaardiging zich ingezet om een bijzonder stuk Haarlem te behoeden van (enigszins) ondoordachte bouwkundige activiteiten met negatieve effecten voor haar buurt en het historische erfgoed van Haarlem zelf!

Naast tijd (menig vrij dagdeel is geïnvesteerd), kennis, kunde maar vooral ook doorzettingsvermogen was hier geld voor nodig. Geld om de procedures tegen de gemeente in gang te kunnen zetten en zo te trachten de gemeente op andere gedachten te brengen! De gemeente te dwingen om na te denken over de keuzes die gemaakt zijn....

Helaas hebben we de aangespannen procedures in eerste aanleg over de rechtmatigheid van de afgegeven vergunningen verloren maar het hoger beroep hangt nog. Hiermee hebben wij wel iets gewonnen: de aandacht van de gemeente en de gemeenteraadsfracties! De aandacht om in een workshop met de gemeente naar onze deskundige uitwerking van alternatieven voor kademuurrenovatie met behoud van de bomen te kijken. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Daarnaast hebben wij het oorspronkelijke rioolplan in samenspraak met de gemeente ingrijpend weten te wijzigen en zijn de rioolwerkzaamheden inmiddels zo goed als voltooid, zonder dat de gracht hiervoor open hoefde te gaan.

Echter zijn de procedures betaald vanuit de stichting, voorgeschoten door betrokken buurtbewoners. Dit geld willen we graag zoveel als mogelijk terug geven en daarom vragen wij u om een eenmalige donatie!

Uw steun kunt u bekrachtigen door uw donatie over te maken op rekening 139.44.66.56 t.n.v. stichting vrienden van de Bakenes onder vermelding van "ondersteuning gracht". Tevens zullen een aantal "vrienden" van de stichting de komende tijd wellicht bij u aanbellen om een beroep op u te doen en u bijpraten over de ontwikkelingen! Wij staan open voor uw vragen en feedback.

Met vriendelijke groeten en dank voor uw steun,

Namens het bestuur van de "Stichting Vrienden van de Bakenes",

Stichting Vrienden van de Bakenes
Bas Eizema
Penningmeester

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.