29 april 2014 — door Martin Busker

voor laatste glas-in-lood raam Bakenesserkerk

Sponsoractie

Het Bakenesserkerk sponsorteam is met een extra actie gestart om geld voor het laatste glas-in-lood stripraam - naar ontwerp van Joost Swarte - bijeen te brengen. Dit hebben we gedaan door een zestal unieke bierflesjes met Jopenbier uit te brengen, elk voorzien van een etiket met afbeelding van een van de vijf ramen van striptekenaars die zich al in in het koor van de kerk bevinden. Ze verbeelden van Kerk naar Bureau Archeologie. Het ontwerp van Joost Swarte vertelt een stuk geschiedenis van Haarlem en de Bakenesserkerk.

Ieder flesje is gevuld met een andere Haarlemse Jopenbiersoort. We promoten hiermee dus niet alleen de Bakenesserkerk waarin Bureau Archeologie is gehuisvest. Waar je tijdens werkdagen gewoon naar binnen kunt tussen 12.30 en 16.30 uur om de kerk en de vitrines met archeologische vondsten te bewonderen en dus ook de vijf glas-in-loodramen in het koor die al zijn gemaakt. Het raam van Joost Swarte moet boven de entree komen. Wij hopen dat het restant bedrag nu snel wordt opgehaald zodat wij het Haarlemse Glazeniersbedrijf Schmit de opdracht kunnen verstrekken om ook het laatste raam nu samen met Joost Swarte te maken.
Voor de liefhebbers, de bierflesjes zijn gevuld bij; Joost Swarte met Johannieterbier - Gerrie Hondius met Adriaanbier - Theo v/d Boogaard met Lentebier - Roel Smit met Hoppenbier - Hans Klavier - met Extra Stoutbier en bij Eric J Coolen - met Jacobusbier. ​

Ze kosten � 2,95 p/st waarvan er � 1,25 voor het raam wordt gedoneerd. Ze zijn te koop bij Melgers Wijn en Dranken in Barrevoetestraat 13-15 te Haarlem.

Joost Swarte over zijn ontwerp:
"Bij mijn ontwerp voor het glas-in-loodraam boven de entree van de Bakenesserkerk.
De verticale driedeling van het raam is ingevuld met drie historische kerken van Haarlem.
De Grote kerk centraal. Rechts de Bakenesserkerk met zijn toren verwant aan die van de Grote Kerk. Links, wat heet de oudste kerk te zijn: De Waalse of Begijnenkerk.
De Bakenesserkerk is gebouwd bij een stadsuitbreiding op een opgehoogde drassige plek langs het Spaarne.
In herinnering hieraan heb ik het onderste deel van het raam ingevuld met het Spaarne, waarin vissen zwemmen die vroeger het Spaarne bevolkten: De Steur, De Aal en de Meerval.
De kerk toen nog kapel was ooit in gebruik om pelgrims op weg naar Santiago de Compostella onderdak te bieden. Een pelgrim herkende men aan de Jacobsschelp. Ik heb op mijn raam de schelp naast de toren van de Bakenesserkerk opgenomen.
De stapels rode schoenen verwijzen naar de pelgrims van weleer. Maar ook naar Kenau tijdens het Spaanse beleg.
Bij opgravingen in de stad worden vaak oude schoenen gevonden.
De schoen is een kledingstuk waarbij men makkelijk fantaseert: Wie liep ermee, wie heeft ze versleten? De schoen heeft iets in zich van vanitas symbool. Het is een persoonlijk kledingstuk op maat dat na de dood overblijft.
De historische rechthoekige raampjes die vrij komen bij de plaatsing van het nieuwe glas-in-loodraam, wil ik hergebruiken voor de lucht achter de torens.
Het zal zo organisch aansluiten bij de historische ramen in dezelfde beuk van de kerk."

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.