7 oktober 2014

Hart Werk & Kunst op de Bakenessergracht

Opening Kunstuitleen

Op zaterdag 1 november start De Kunstuitleen van Hart Werk & Kunst met het verhuren van kunstwerken aan de Bakenessergracht op de nummers 50 en 65.

Hart Werk & Kunst is daarom op zaterdag 1 november en zondag 2 november geopend tussen 11.00 en 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om daarbij te zijn.
De kunstwerken worden met plezier en enthousiasme gemaakt door de deelnemers in de creatieve ateliers aan de gracht.

Hoe werkt het?

U huurt maximaal 2 kunstwerken voor een periode van een half jaar. Dat kunt u eventueel 1 x verlengen.
Het huurbedrag is 10% van de verkoopwaarde van een kunstwerk, per half jaar. Een schilderij van bijvoorbeeld € 80,- huurt u dan voor € 8,- per half jaar. De prijzen variëren per kunstwerk.
U kunt elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur terecht op de Bakenessergracht 50 en 65 in Haarlem.

Contactgegevens:
tel: 023-7511049 / 023-5247305
e-mail: hartwerkenkunst [at] hartekampgroep.nl

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.