14 oktober 2014

Onthulling binnenkort

Glas-in-loodraam Joost Swarte in de Bakenesserkerk

Bij glasatelier Schmit in de Wolstraat, een ambachtelijke werkplaats midden in de Vijfhoek, is het door Joost Swarte ontworpen glas-in-loodraam voor de Bakenesserkerk in de maak.
Zijn stripraam vormt het sluitstuk van de renovatie van de Bakenesserkerk. Op initiatief van gemeentelijk ontwerper en projectleider Martin Busker zijn bij de renovatie bijzondere glas-in-lood ramen aangebracht.

Busker benaderde striptekenaars om een ontwerp te maken voor de vijf ramen in het koor van de kerk. De ontwerpen van Roel Smit, Hans Klaver, Gerrie Hondius, Theo van den Boogaard en Eric J. Coolen sieren inmiddels het voormalige kerkgebouw. Het raam van Swarte, met een afmeting van ongeveer twee bij vier meter, moet boven de ingang aan de oostzijde komen. Busker: ,,Swarte was eigenlijk de eerste die ik benaderde, hij is mijn eigen stripheld. Hij was meteen enthousiast, hij vond het een eer om in zijn eigen stad een raam te maken en zegde zijn medewerking toe.’’ Raam voor raam wist Busker het benodigde geld bij elkaar te sprokkelen, ook al is de financiering van het laatste raam van Swarte nog niet helemaal rond. Busker: ,,Maar ik heb een toezegging van de provincie Noord-Holland dat ze het resterende bedrag zullen dekken.’’

Daarmee kon het werk in atelier Schmit, waar ook de vijf andere stripramen zijn gemaakt, van start. Honderden stukjes glas zijn er inmiddels gesneden door Michiel Schmit en Hans Bakker, een groot deel is ook al in het lood gevangen. Voor elk stukje glas is op basis van een ontwerptekening op ware grootte een mal van karton gemaakt, waarmee het glas kon worden gesneden. Swarte staat te boek als een tekenaar van de klare lijn en zo’n lijn laat zich relatief eenvoudig omzetten in lood. ,,De klare lijn is heel geschikt om in glas en lood uit te voeren’’, verzekert Michiel Schmit, ,,maar het glas stelt ook beperkingen, je kunt niet elke lijn precies trekken zoals je het zou willen. De lijnvoering moet wel haalbaar zijn, het glas mag daardoor niet het risico lopen dat het gaat breken. Het moet heel nauwkeurig worden uitgevoerd. Joost denkt dat allemaal voor ons uit. En ondanks de klare lijn is het soms ook een priegelwerkje, waarbij stukjes glas van slechts een paar vierkante centimeter moeten worden gesneden met een soort figuurzaag. Even priegelen, dat hoort bij dit vak.’’

Jacobsschelp
Het ontwerp van Swarte bestaat uit drie delen. Op het bovenste lichtgekleurde gedeelte zijn de kerktorens te zien van de Grote Kerk, Begijnenkerk en Bakenesserkerk. Hierin is ook de Jacobsschelp verwerkt, als verwijzing naar de bedevaartgangers die vanaf hier vertrokken op hun tocht naar Santiago de Compostela. Het rode middendeel bestaat uit een enorme berg schoenen, als verwijzing naar onder meer de vele bedevaartgangers, maar ook naar de Joden die in de Tweede Wereldoorlog vanaf hier op transport werden gesteld. Het onderste gedeelte is het Spaarne, waarin oude vissen als aal, meerval en steur rond zwemmen. Vissen die ooit ongeveer op de plek van de kerk moeten hebben gezwommen.

Voor het kunstwerk worden vijf soorten glas gebruikt, waarmee verschillende effecten kunnen worden bereikt. Zo zijn de golfjes in het Spaarne uitgevoerd in zogeheten iriserend glas, waardoor ze extra oplichten. Swarte verwerkt ook stukken oud glas uit het raam van de kerk in zijn glas in lood kunstwerk, waarmee volgens hem een zekere samenhang ontstaat met de overige ramen in het gebouw.

Het raam van Joost Swarte wordt eind oktober geplaatst in de kerk en wordt binnenkort onthuld. Dan heeft Martin Busker zijn missie volbracht. ,,Ik ben er trots op dat ik het voor elkaar heb gekregen. In een Haarlemse kerk, met een Haarlemse kunstenaar en een Haarlems glasatelier. Haarlemser kan het niet.’’

bron: Haarlems Dagblad

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.