20 november 2010

Teylers Museum dichter bij Unesco Lijst Werelderfgoed

Het Teylers Museum (foto: Peter Holthuizen)

Het Teylers Museum (foto: Peter Holthuizen)

Teylers Museum is voorgedragen voor plaatsing op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Nederland voor UNESCO.

Het museum voldoet ruimschoots aan de door UNESCO gestelde criteria om toegelaten te worden tot de Lijst Werelderfgoed. Het is te hopen dat de minister van OCW, die erover zal besluiten, de aanbeveling van de Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed gaat overnemen.
Teylers Museum heeft het meest authentieke 18de eeuwse museuminterieur ter wereld. Voorwerpen van kunst en wetenschap - twee eeuwen terug een vanzelfsprekende combinatie - zijn alleen hier nog samen in een museum te bewonderen. Als een van de weinige plaatsen in de wereld is hier de Verlichting nog tastbaar aanwezig. De missie van het museum - de nieuwsgierigheid van mensen prikkelen om kunst en wetenschap te ontdekken - is sinds de opening in 1784 ongewijzigd. Het museum is oorspronkelijk opgericht als kenniscentrum waar actuele kennis over kunst en wetenschap bestudeerd en gedeeld werd. Pas in de eerste decennia van de vorige eeuw raakte de onderzoeksfunctie op de achtergrond. In de nabije toekomst wil Teylers Museum zijn oude identiteit herstellen door een zogenaamd ‘artists & scientists in residence’ programma te openen in het Fundatiehuis, de oude woonstede van Pieter Teyler, waar beurtelings wetenschappers en kunstenaars speciale onderzoeken gaan verrichten.

[bron: De Haarlemmer, 18 november 2010]

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.