26 oktober 2014 — door Bestuur stichting Vrienden van de Bakenes

Uw mening telt!

Oproep: Uw aanwezigheid tijdens informatieavond gemeente t.b.v. kademuurrenovatie 30 oktober aanstaande!!!

Waarde Vrienden van de Bakenes,


Zoals wij jullie op de laatste bewonersbijeenkomst hebben bericht, hebben wij samen met de medewerkers van wethouder Sikkema een factsheet uitgewerkt, waarin beide alternatieven voor kademuur renovatie (L-muur variant van de gemeente, groutankers variant van de bewoners) naast elkaar zijn gezet.

De gemeenteraad moet nu een keuze maken tussen beide alternatieven. Daartoe wordt door de gemeente een raadsmarkt georganiseerd, waarin de raadsleden (verder) geïnformeerd worden en vragen kunnen / mogen stellen.

De definitieve keuze laten wij u zo spoedig mogelijk weten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Bakenes.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.