22 november 2014 — door Stadsherstel

ONTHULLING GLAS-IN-LOODRAAM Bakenesserkerk 26 november

UITNODIGING

Wij zijn verheugd u uit te nodigen voor de feestelijke onthulling van het laatste en tevens grootste raam in de Bakenesserkerk op woensdag 26 november. Dit laatste raam uit een serie van zes is ontworpen door striptekenaar en grafisch ontwerper Joost Swarte. Het glas-in-loodraam kon dankzij crowd-funding, subsidies en (particuliere) bijdragen worden gerealiseerd.

De opdracht aan Joost Swarte was om de geschiedenis van Haarlem uit te beelden. Het is een helder ontwerp geworden met een diepe geschiedkundige betekenis. Met ondermeer vissen zoals de steur en de meerval die vroeger in het Spaarne zwommen, een berg schoenen die een link legt met de kerk die als overnachtingsplaats diende voor pelgrims, maar die ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als gevangenopvangplaats werd gebruikt.

PROGRAMMA:
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Onthulling zesde glas-in-loodraam door gedeputeerde Elvira Sweet en Joost Swarte


U bent van harte welkom om het prachtige resultaat te bekijken. Tot woensdag 26 november!

Onno Meerstadt
Directeur Stadsherstel

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.