19 december 2014 — door Stichting Vrienden van de Bakenes

Een stap verder naar gegronde en onderbouwde keuzes

Motie nader onderzoek Bakenessergracht alternatief aangenomen!

Waarde Vrienden van de Bakenes,


Afgelopen donderdagavond, na de start van Serious Request op de Grote Markt, heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met de motie tot nader onderzoek.

Doelstelling van het nader onderzoek is om het alternatief vanuit de Stichting Vrienden van de Bakenes t.b.v. Bakenessergracht renovatie nader grondig te bestuderen (onderzoeken). Met de uitkomst is de gemeente in staat om daadwerkelijk een vergelijking te maken met het plan van de gemeente op feiten. En zo dus niet meer appels met peren te vergelijken.

Namens de stichting danken wij de partijen die ingestemd hebben met de motie:

  • D66
  • VVD
  • CDA
  • Actiepartij
  • Hart van Haarlem
  • Trots Haarlem
  • ChristenUnie


Wij houden u op de hoogte van het vervolg. En in de tussentijd wensen wij u fijne dagen en veel plezier bij Serious Request!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.