8 maart 2018 — door Bas Eizema - Meester der penningen

een nieuw jaar met nieuwe activiteiten (en uitgaven)

Jaarvergadering woensdag 14 maart - 20.00 uur

Beste Vrienden van de Stichting,

2017 was een mooi jaar en afgelopen januari hebben we daar met vele buurtgenoten het glas op geheven; op een mooi en gezond 2018! Een gezellig en geslaagd samen zijn met een mooie opkomst van nieuwe en bekende buurtgenoten.

Graag nodigen wij u weer uit voor de jaarvergadering op woensdag 14 maart vanaf 19.30 uur (ontvangst met koffie/thee) met stipte aanvang van de vergadering om 20.00 uur in de Bakenesserkerk.

De agenda :

1. Opening / welkomstwoord
2. Financieel jaarverslag
3. Terugblik op het afgelopen jaar
4. Bakenesser werkgroepen
5. Nieuwe ontwikkelingen
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Tot slot nog mijn beroep voor die vrienden die hun "vriendschap" nog willen/moeten overmaken.

Uw vriendschap voor de stichting kunt u kenbaar maken door minimaal € 15,= per vriend over te maken op het IBAN nummer NL71 RABO 0139446656 t.n.v. Stichting vrienden van de Bakenes o.v.v. Jaardonatie 2018 en uw naam.

Tot woensdag 14 maart!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Bas Eizema
Penningmeester

Overig nieuws

Nieuws 2019 »

Nieuws 2018 »

Nieuws 2017 »

Nieuws 2016 »

Nieuws 2015 »

Nieuws 2014 »

Nieuws 2013 »

Nieuws 2012 »

Nieuws 2011 »

Nieuws 2010 »

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Sponsors van de stichting

Klikt u vooral op het logo van onze sponsor voor meer info!


Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!