22 april 2015 — door Annemarie Ebeling

Zevende Rondje Bakenes Groot Succes

Ineke Pieters van 't Teylertje

Ineke Pieters van 't Teylertje

Zondag 12 april jongstleden vond alweer het zevende Rondje Bakenes plaats, dit keer met als thema Bedrijvig Verleden.

De publiciteit in het Haarlems Dagblad en het mooie weer hebben zeker bijgedragen aan het grote aantal bezoekers op de diverse locaties. De hal van de voormalige Brood- en Meelfabriek aan de Bakenessergracht was tot twee keer toe gevuld met belangstellenden voor de lezing van Leo den Dulk over de geschiedenis van het pand. Ook de rondleidingen van Lex Hagenaars, de lezingen van Hans van Eck en de fototentoonstelling over bedrijfjes uit de buurt trokken veel mensen. 't Teylertje deed goede zaken met koffie-en-gebakenes en de diverse kunstenaars wier werk te zien was mochten rekenen op veel interesse.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.