30 juni 2015 — door Bas Eizema

Iets voor u?

Vrijwilligers gezocht voor de Bakenesserkerk

De Vereniging Vrienden van Stadsherstel zoekt betrokken vrijwilligers die in de Bakenesserkerk als gids willen staan. Elke derde zondag van de maand stelt Stadsherstel de Bakenesserkerk van 12.00 tot 16.00 uur open voor publiek.

Bij een openstelling staan altijd twee vrijwilligers, het is niet verplicht om elke maand beschikbaar te zijn. De vrijwilligers van Stadsherstel vertellen tijdens een openstelling over de kerk, de restauratie en het werk van Stadsherstel. Daarnaast zijn er bijzondere openstellingen zoals bijvoorbeeld Open Monumentenweekend.

Interesse? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@stadsherstel.nl of bel met de Vereniging Vrienden van Stadsherstel (020- 520 0099). Kijk voor meer informatie op website van Stadsherstel:

Stadsherstel Vrijwilligers pagina

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.