14 december 2010 — door Annemarie Ebeling

Ontwerp Appelhof op Philip Frankplein nagenoeg gereed

Het is zover: het ontwerp van Alan Barker (gemeente Haarlem) voor de Appelhof op het Philip Frankplein is door alle betrokken partijen goedgekeurd.

Dit betekent dat nu het vervolgtraject van start gaat. De inspraakprocedure zal zes weken in beslag nemen en de verwerking van de reacties door de gemeente zo’n zes tot acht weken. Vervolgens zal het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Als deze ermee instemmen, dan kan begonnen worden met de aanleg. Aangezien de appelbomen (twee stuks) pas in oktober of november volgend jaar geplant kunnen worden, zal de oplevering van de Appelhof eind 2011 plaatsvinden.
In maart zal Liander starten met de bouw van het transformatorhuisje op het Philip Frankplein. Dit zal een maand of twee duren.
Wanneer de verdere inrichting van de Appelhof gerealiseerd gaat worden is nog de vraag. We houden u op de hoogte.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.