13 september 2015 — door Bas Eizema

Heeft u zich al aangemeld?

Bakenesser

In dit najaar van 2015 zal op 31 oktober voor het eerst kunnen worden genoten van het najaar evenement in de Bakenesserbuurt; Bakenesser Hap & Stap.

Eindelijk een vervolg op het zeer succesvolle 'rondje Tapas' in de Bakenesserbuurt: eet een hapje en drink een drankje bij vijf verschillende, leuke en gastvrije adressen in Bakenesserbuurt. Voor en door de vrienden van de Bakenes. Elke ronde in een nieuwe groepssamenstelling.

Wij zijn druk doende met de voorbereidingen en willen van u graag weten of u gezellig mee gaat happen en stappen. Alleen met voldoende aanmeldingen kan dit evenement plaats hebben. Wilt u ook 1 ronde gastadres zijn dan horen wij het graag van u. Gastadressen zijn 1 ronde gastheer/gastvrouw en doen vervolgens weer gezellig mee.

Wilt u zich opgeven als gastadres of als deelnemer? Stuur dan een mail voor 4 oktober aanstaande naar: vriendenvandebakenes@gmail.com onder vermelding van'Bakenesser Hap & Stap. Geef daarbij aan of u als deelnemer of als gastadres/deelnemer wilt meedoen. Vergeet niet uw naam en contactgegevens te vermelden.

Per deelnemer bedragen de kosten € 15,=. Deels gaan de inkomsten naar de gastadressen en deels naar de stichting t.b.v. toekomstige evenementen.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.