15 december 2015 — door Bas Eizema

December 2015

Een nieuwe nieuwsbrief, nieuwe vrienden en uw Vriendschappelijk steun aan de stichting!

Het einde van een mooi 2015 nadert. We maken ons op voor de jaar evaluatie en met name voor een nieuw jaar! Een jaar met nieuwe activiteiten maar ook een jaar waarop we een beroep doen op uw inbreng voor wat betreft de activiteiten en de invulling ervan door de stichting Vrienden van de Bakenes. En natuurlijk is de nieuwe agenda ook ingevuld. Vult u de data ook in uw agenda in? (klik bovenin op buurtagenda voor de data van de nu al bekende activiteiten). Neem vooral uw buren, straatgenoten en vrienden van jong tot oud mee!

Maar voor het zover is graag uw aandacht voor een aantal zaken:

  • Bovenaan dit artikel ziet u twee nieuwe vrienden van de Stichting die mooie producten combineren met vakmanschap en passie; Restaurant Nesta aan de Bakenessergracht en Schildersbedrijf Michiels. Een ieder op een eigen manier. In de nieuwsbrief leest u hier meer over. Tevens hebben zij voor de Vrienden van de Stichting een leuke geste. Vraag er gerust naar!!
  • En wanneer we het toch over de nieuwsbrief hebben: deze krijgt u voor de kerstdagen in de brievenbus of via de digitale snelweg. Kunt u niet wachten? Klink rechts onderin op open de nieuwsbrief en u kunt de nieuwste versie op uw gemak lezen.
  • Al deze mooie activiteiten kunnen niet zonder UW STEUN! Zowel bij alle activiteiten waarbij we uw hulp kunnen gebruiken maar ook uw vriendschappelijke overboeking op de bankrekening van de stichting. Dus:


Wilt u Vriend blijven of worden van de Stichting Vrienden van de Bakenes? Stuur dan als nieuwe vriend een e-mail naar bestuur [at] vriendenvandebakenes.nl met uw contactgegevens en maak een bedrag van minimaal 15 euro per jaar/per persoon over op het IBAN bankrekeningnummer: NL 71 RABO 0139.4466.56 t.n.v Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder vermelding van jaardonatie 2016 en uw naam. Doneert u 20 euro of meer dan krijgt u als nieuwe vriend ook (eenmalig) het schitterende boekje over de historie van de Bakenesserkerk cadeau!

Wij wensen u fijne feestdagen en vooral een gezond 2016!

Bestuur Stichting Vrienden van de Bakenes

Carry, Margreet, Esther en Bas

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.