3 maart 2016 — door Bas Eizema

Dinsdag 8 maart 20.00 uur (ontvangst 19.45 uur)

Jaarvergadering Stichting Vrienden van de Bakenes & uw jaarlijkse bijdrage!

U komt toch ook aanstaande dinsdag 8 maart op de jaarvergadering van de stichting in de Bakenesserkerk?

Beste vrienden van de Stichting,

Aanstaande dinsdag (8 maart) is het weer zover: de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van de Bakenes. Natuurlijk hopen we een ieder weer te mogen verwelkomen.

Ontvangst dinsdag 8 maart vanaf 19.45 uur in de Bakenesserkerk waarna we om 20.00 uur starten.


De kans om mee te praten en denken over het wel en wee van de stichting. De agenda zal geen verrassing zijn. We kijken met elkaar terug naar 2015, de financiën maar ook naar de toekomst: wat kunnen we maar ook "wat willen we verwachten". Uw inbreng is van harte welkom!

Tevens het vriendelijke verzoek aan een ieder die de jaardonatie nog niet voldaan heeft om dit alsnog te doen. Met uw bijdrage zijn we in staat om onze huidige activiteiten te blijven uitvoeren en nieuwe activiteiten te ontplooien.

Wilt u Vriend worden of blijven van Stichting Vrienden van de Bakenes? Stuur dan een e-mail naar bestuur@vriendenvandebakenes.nl met uw contactgegevens en maak een bedrag van minimaal 15 euro per jaar/per persoon over op het IBAN banrekeningnummer: NL 71 RABO 0139.4466.56 t.n.v Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder vermelding van jaardonatie (jaartal) en uw naam.

Graag tot de 8e!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Bas Eizema
Meester der Penningen

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.