31 maart 2016 — door Carry Petri

In memoriam Karel van Zijp (1939- maart 2016)

Op Paasdag is, toch nog onverwacht, onze geliefde en onvergetelijke buurtsuper Karel van Zijp op 77-jarige leeftijd overleden.

Gelukkig heeft Karel ondanks zijn ziekte nog een vijftal jaren van zijn pensioen kunnen genieten, samen met zijn vrouw Bep, zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen.

Wij wensen Karel zijn vrouw Bep en nazaten van harte sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Karel en Bep hebben vanaf medio jaren 60 tot enkele jaren geleden de mensen in de Bakenesserbuurt en zelfs daarbuiten voorzien van verse groenten en onmisbare kruideniersproducten. Tegelijkertijd waren zij met hun beider markante persoonlijkheid voor de buurt een sociaal rustpunt, een vraagbaak en een plek waar je altijd mentale of praktische hulp kreeg als je die nodig had.

We missen Karel al en dat gaat niet meer over.


Namens het bestuur en de vrienden van de Stichting Vrienden van de Bakenes,

Carry Petri, Voorzitter

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.