4 april 2016 — door Bas Eizema

Denkt u met ons mee?

Bakenesser Brainstorm Borrel zondag 10 april!

Beste Bakenessers,

Zoals reeds eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief maar ook tijdens de jaarvergadering, nodigen wij onze betrokken vrienden van harte uit om op zondag 10 april aanstaande mee te denken over twee onderwerpen;

  • (Nieuwe) Formule Rondje Bakenes
    Na jaren van inzet heeft de werkgroep buurtcultuur besloten om te stoppen met de organisatie van het bekende Rondje Bakenes. Een jaarlijks terugkerend evenement waar niet alleen onze buurtbewoners maar ook van (ver) daarbuiten naar uit kijken. We zijn nu op zoek naar nieuwe enthousiaste kartrekkers maar ook naar "de" formule van het rondje, wellicht in een nieuwe vorm!

  • Focus van de stichting Vrienden van de Bakenes
    Vanuit de stichting zijn wij er voor en door de Bakenesser buurt. Naast al onze activiteiten willen wij graag de temperatuur meten m.b.t. " wat kunnen we nog doen / meer betekenen" voor de Bakenesser Buurt van jong tot oud. Concreet: we zijn er voor iedereen en wat is daar voor nodig om dat daadwerkelijk ook te zijn (wordt dit ook zo ervaren?). Nieuwe initiatieven betekent ook nieuwe (extra) benodigde capaciteit qua bemensing van de werkgroepen, we houden ons van harte aanbevolen voor uw hulp!


De Bakenesser Brainstorm Borrel wordt gehouden op de begane grond bij Leo Vos aan de Bakenessergracht.

Bakenesser Brainstorm Borrel Zondag 10 April
Bakenessergracht 87
Ontvangst/Deur open: 15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Einde: +\- 18.00 uur


Wij zorgen voor een drankje en een zoutje, zorgt u voor de ideeën?

Wel verzoeken wij u om per mail aan te geven of u komt. Zo weten wij hoeveel stoelen we minimaal moeten klaarzetten! Dit doet u via het mailadres [bold]bestuur@vriendenvandebakenes.nl[/bold]

Tot zondag de 10 April!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.