18 juni 2019 — door Bas Eizema

Zaterdag 6 juli 16.30 - 20.30 uur

Bakenesser Buurt Buffet 2019

Zaterdag 6 juli a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Bakenes weer het Bakenesser Buurt Buffet (BBB). Geen speciaal thema maar heerlijke gezelligheid voor en door buurtbewoners. Super wanneer jullie er ook bij zijn!

Waar: Op het Vrouwplein naast de Bakenesserkerk
(bij minder mooi weer gaat het feest door in de kerk)

Wanneer: Zaterdag 6 juli van 16.30 tot 20.30 uur

Voor wie: Alle bewoners, jong en oud, van de Bakenesserbuurt. Bij mooi weer is er voor de kids een springkussen.


Wij zorgen voor muziek, met live band, glaswerk, bestek,
tafels/stoelen en toebehoren.
Zorgt u zelf voor een drankje en een hapje, voor uzelf en voor
een ander, dan zorgen we samen voor een feestelijke namiddag!

Bij mooi weer is er voor de kleintjes een springkussen kasteel
aanwezig.

Neem graag uw buren mee!

Tot dan! Namens de Stichting Vrienden van de Bakenes.

Heeft u nog vragen, mail naar: info@vriendenvandebakenes.nl

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.