1 augustus 2016 — door Carry Petri

Wat was het weer top!

Bakenesser Beach Buffet 2016

Op 18 juni vond onze jaarlijkse zomerfeest, het Bakenesser Beach Buffet plaats. Helaas hielp het weer niet erg mee en dus trokken wij met zwempakken, zonnehoeden en parasols naar de Bakenesserkerk.

En wat was het binnen gezellig! Iedereen was vrolijk en er heerste een zonnige sfeer. Direct bij binnenkomst vielen de prachtige geschilderde vrouw en man op. Menigeen stak er zijn hoofd door en liet zich zo fotograferen (via delink onderaan dit artikel zijn deze en andere fotos beschikbaar). Hulde aan Agnez, die ze heeft geschilderd. De kerk liep al snel vol en tussen al die vrienden van het eerste uur zagen we veel nieuwe gezichten en ook opvallend was veel jonge bezoekers en kinderen.

Bij al het lekkers dat binnen werd gebracht en de rijkelijk vloeiende drankjes speelde Ton Hoenderdos de ene leuke meezinger na de ander met als topper het door hem geschreven lied -Hier op het Vrouweplein -. Met de tekst in de hand zong iedereen deze buurthit uit volle borst mee(filmpje van deze opname staat op You tube).

Kortom, het was een fantastisch feest waar alle bezoekers aan hebben bijgedragen en met veel plezier aan zullen terugdenken. Maar onze grootste dank gaat uit naar de organisatie van deze Bakenesser Beach Borrel. Margreet, Frits, Agnez en Willeke, dank voor jullie creativiteit, inspiratie en het vele werk wat jullie hebben verricht om dit feest mogelijk te maken.

Klik hier voor de leuke foto's!

Carry

Overig nieuws

Nieuws 2017 »

Nieuws 2016 »

Nieuws 2015 »

Nieuws 2014 »

Nieuws 2013 »

Nieuws 2012 »

Nieuws 2011 »

Nieuws 2010 »

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Sponsors van de stichting

Klikt u vooral op het logo van onze sponsoren voor meer info!


Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!