2 oktober 2016 — door Esther Visser -Werkgroep Buurtcultuur

Thema BEROEPEN & AMBACHTEN

Zondag 2 april: UPDATE RONDJE BAKENES 2017

Op zondagmiddag 2 april 2017 zal er weer een *Rondje Bakenes* plaatsvinden, georganiseerd door de nieuwe werkgroep Buurtcultuur die het evenement in een fris jasje steekt. De aftrap is vanaf 12.00 uur bij Margaux aan het Spaarne waarna er om 17.00 uur afgesloten wordt in de Bakenesserkerk tijdens de onthulling van de sponsorborden.

Rechts onderaan deze pagina kunt u onder het kopje - nieuwsbrief- het complete programma downloaden!


Tijdens deze middag zullen verschillende exposanten de gelegenheid krijgen om aan hun buurt- en stadsgenoten te vertellen over het beroep of ambacht dat zij uitoefenen of uitgeoefend hebben. Zij stellen hiervoor hun huis, praktijk of winkel open en iedereen is welkom. Deze locaties zullen duidelijk herkenbaar zijn en op meerdere momenten zullen er presentaties gehouden worden.

Rechts onderaan deze pagina kunt u onder het kopje - nieuwsbrief- het complete programma downloaden!


Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom het Rondje Bakenes? Stuur een mailtje naar rondjebakenes [at] gmail.com òf geef een Like op de Facebook pagina Rondje Bakenes: https://www.facebook.com/rondjebakenes/

Op deze pagina kunt u regelmatig updates lezen over wie er deelnemen aan het Rondje Bakenes, welke activiteiten er gepland staan, en zult u uiteindelijk ook het hele programma kunnen terugvinden.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.