10 april 2017 — door Bas Eizema

10 tot en met 16 april

De paaszang- en cultuurweek Waalse kerk Haarlem

Alvorens de Waalse Kerk in Haarlem de volgende fase van haar restauratieplan uitvoert, zijn er in deze week voorafgaande aan Pasen diverse optredens in het kader van de Passie-en Paastijd.

Gedurende deze periode zullen dagelijks in deze oudste kerk van Haarlem muzikale optredens worden georganiseerd met ondermeer passie- en paasmuziek alsmede samenzang. In de periode van 10 tot en met 16 april is men dagelijks welkom in deze kerk. Naast muzikale optredens is er dan ook gelegenheid tot het rondlopen in de kerk en de tentoongestelde werken bekijken.

Iedere dag is er een vocaal of instrumentaal optreden van enkele musici of een klein koor en wordt er door de aanwezige organist het bijzondere orgel bespeeld. Bekende ensembles zullen optreden zoals het Haarlemse zangerscollectief Barbers & Bishops op 14 en 16 april en het kwintet La Notte op 10 april. Op zaterdag 15 april wordt de week afgesloten met een samenzang onder leiding van de bekende Haarlemse dirigente Leny van Schaik. Op zondag 16 april is er een Paasdienst om 10.30 uur in de kerk. Het definitieve programma is te vinden op de website van de Waalse Kerk :

www. waalsekerkhaarlem.nl

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.