25 juni 2018 — door Marieke van der Veer

Zon, muziek, gezelligheid en leuke mensen op het Vrouwepleintje

Bakenesser Beatles (Buurt) Buffet druk bezocht

Op zaterdagmiddag 16 juni was de jaarlijkse zomer bijeenkomst voor en door buren en vrienden uit de Bakenesserbuurt, dit jaar in het thema van de Beatles, het Bakenesser Beatles Buffet.

Op het zonovergoten pleintje in de Vrouwestraat, naast de Bakenesserkerk, ontmoetten buren elkaar voor een hapje en een drankje, konden zij bijpraten en kennismaken met elkaar. Voor de kinderen was er een springpaleis, mogelijk gemaakt door Rinze de Makelaar, en er werd volop gestoepkrijt en bellen geblazen. De BBB werd muzikaal aangekleed door de Haarlemse vocal group & band The Barbees & Barflies. Zij wisten de voetjes volop van de vloer te krijgen met hun swingende sets.

Zoals ieder jaar werd ook dit jaar een buurtbewoner speciaal in het zonnetje gezet, vanwege zijn of haar buitengewone inzet voor de buurt. De BuurtBikkel van 2018 is uitgereikt aan Kees van Aalst. Kees mag zich een jaar lang trotse eigenaar noemen van deze wisseltrofee.

De culinaire skills van de buren uit de Bakenesserbuurt lijken ieder jaar een hoger niveau te bereiken. Het meegebrachte eten (en drankjes) waren wederom van uitmuntende kwaliteit. Dit belooft veel voor de Bakenesser Hap & Stap op 13 oktober aanstaande. Heeft u zich hiervoor al ingeschreven?

De jaarlijkse zomerbijeenkomst is natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van alle bewoners en buren uit de Bakenes. Dit jaar gaat onze speciale dank uit naar Agnes, Ria, Willeke, Jacques en Marieke voor de organisatie van een memorabele en gezellige dag.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.