Hap & Stap 2022 groot succes

Hap&Stap2022_huiskamer

Op 1 oktober vond de 6e editie van Hap & Stap plaats. Voor buurtgenoten die dit evenement nog niet kennen: het is een 'running dinner' in de buurt, waarbij gedurende de avond er in steeds wisselende huizen van deelnemers verschillende gangen worden geserveerd. Na elke gang wordt er volgens een schema op vaste tijden gewisseld van locatie, waardoor je dus op drie of vier verschillende locaties met steeds andere buurtbewoners aan tafel zit.
 
Zo kan je op een gezellige laagdrempelige manier kennis maken met andere bewoners van de wijk in een huiselijke setting onder het genot van culinaire heerlijkheden en drankjes.

Dit jaar was Hap & Stap opnieuw een groot succes en zijn de deelnemers in steeds andere groepssamenstelling langs 15 verschillende adressen getrokken. Na de gezamenlijke afsluiting in de Bakenesserkerk werd de avond uitgeluid in het voor velen bekende café Het Wapen van Bakenes.


Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]