Nieuwbrief aanvulling juli 2021

Nieuwsbrief juni 2021

De Stichting Vrienden van de Bakenes komt weer tot leven!

In verband met het aantal toegenomen besmettingen en de maatregelen van de overheid heeft de organisarie besloten het midzomerfeest in augustus NIET door te laten gaan.
Het is heel spijtig, maar het risico vinden wij echt te groot.

ZEGT HET VOORT - ZEGT HET VOORT !!!
Van niet alle vrienden hebben wij het juiste mailadres. Daarom verzoeken wij dit bericht waar mogelijk door te geven aan buurtbewoners.

Wij wensen alle buurtbewoners een mooie zomer en een prettige vakantie,

Carry Petri, voorzitter


Eindelijk kunnen we onze jaarlijkse activiteiten weer opstarten, al zal dat natuurlijk stap voor stap gebeuren.
Denk bijvoorbeeld aan o.a. de Bakenesser Buurt Borrel en Hap en Stap. Alles hierover en nog veel meer vind je in onze Nieuwsbrief juni 2021. Wij hebben er zin in, jullie toch ook?
Lees de nieuwsbrief


Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]