Doe mee en meld je nu aan!

Hap & Stap 2022 op 1 oktober a.s.

Hap&Stap 2022

Hap&Stap 2022

Op zaterdag 1 oktober 2022 (Save the Date) is de 6e editie van Hap & Stap in de Bakenesserbuurt gepland. Dit evenement is bedoeld om de sociale samenhang binnen de Bakenesserbuurt te vergroten door kennis te maken met buurtgenoten onder het genot van een lekker hapje op wisselde locaties in de buurt.

Het concept werkt als volgt:
Gedurende de avond worden er in verschillende huizen van de deelnemers drie verschillende gangen geserveerd. Na elke gang wordt er volgens een schema op vaste tijden gewisseld van locatie, waardoor je dus op drie andere locaties met steeds wisselende mensen aan tafel zit. Bij een van de gangen ben je zelf gastheer/vrouw in je eigen huis, waarbij je aangeeft hoeveel gasten jij kunt ontvangen.

Je kan als stel of als individu meedoen. Tijdens het rouleren zullen stellen worden 'opgebroken'; alleen wanneer je als gastheer/vrouw optreedt blijft het stel om praktische redenen in tact in hun eigen huis.

De organisatie stelt voor iedere deelnemer een eigen route op, waardoor iedereen in 3 verschillende huizen eet en kennismaakt met minimaal 3x4 verschillende mensen.

We zullen met de hele groep met een borrel starten en gezamenlijk afsluiten.

Doe je mee ?
Schrijf je in vóór vrijdag 23 september: info@vriendenvandebakenes.nl.
Geef bij je aanmelding aan:
[A] hoeveel gasten je maximaal wilt ontvangen (aantal is exclusief gastheer/vrouw)
[B] of je dieetbeperkingen hebt
[C] je adres
Kosten per persoon zijn € 15.
Tot ziens op 1 oktober a.s.


Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]