De Sint Josephkerk

"Tabernaculum Dei Cum Hominibus"

St. Josephkerk

St. Josephkerk (Foto Annemarie Ebeling)

In 1669 stichtte pastoor Josephus Cousebant in een huis aan het Goudsmidspleintje, naast de Goudsmidskamer, een Josephstatie. Dit was de tweede schuilkerk waarin de katholieke parochianen bijeenkwamen. Voorheen gebruikten zij het Beggakapelletje, maar dat was te klein geworden.
Tussen 1841 en 1843 werd er een nieuwbouw gerealiseerd op de plek waar ooit Huize Roodenburgh stond, tot 1695 het onderkomen van de pastoors van het Begijnhof. In 1841 werd dit pand afgebroken en op 31 mei 1843 werd de roomskatholieke St. Josephkerk ingewijd. Dankzij de hernieuwde vrijheid van godsdienst en met een nieuwe kerk konden katholieken op het Begijnhof weer hun geloof belijden. De kerk is ontworpen door architect H.H. Dansdorp die een ontwerp maakte in neo-classicistische stijl met gekroonde zuilen, frontons, pilasters, bogen, stucwerk en marmer. In 1853 werd het kerkgebouw uitgebreid en op 7 juni van dat jaar verhief Paus Pius IX de Sint Josephkerk tot kathedraal van het bisdom Haarlem. In 1856 werd de kerk in de lengte en in de breedte vergroot, met op het priesterkoor eikenhouten kanunnikenbanken.
In 1873 verrees links van de kerk, aan de Jansstraat, een pastorie naar ontwerp van architect H. van den Brink. De gevelsteen van Huize Roodenburgh werd in 1962 ingemetseld in de zuidgevel van de pastorie.
Inmiddels is de St. Josephkerk weer een gewone kerk, want de kathedraal van Haarlem is sinds 2 mei 1948 de Kathedraal Sint Bavo aan de Leidsevaart.

[bronnen: Sint Josephkerk Haarlem honderdvijftig jaar, 1843-1993: kroniek van de kerk op het Begijnhof, W. Helversteijn, Haarlem 1993; Meer dan Steen. De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu, Haarlem 2007]

’R.C. kerk van den H.Joseph te Haarlem’, lithografie, 19de eeuw

’R.C. kerk van den H.Joseph te Haarlem’, lithografie, 19de eeuw

Gevelsteen met een afbeelding van Huize Roodenburgh

Gevelsteen met een afbeelding van Huize Roodenburgh