Interviews

HART, WERK en KUNST

Verborgen talenten aan de gracht

Al jaren werken de cliënten van HART, WERK en KUNST dagelijks op hun locatie aan de Bakenessergracht en maken daar de meest prachtige dingen. Geen materiaal blijft ongemoeid. Van hout tot klei en verf maken ze kussens, sjaals, schilderijen tot.....de Bakenesser Bikkel. Deze prachtige wisseltrofee, dit jaar uitgereikt aan Martin Busker (hij mag er tot juni 2016 van genieten), is gemaakt door Talitha Delforge en Daniëlle Krikke (keramiek), onder begeleiding van de trouwe vrijwilligster Anja Spitsbaard. En Daan van Viersen heeft het inbrandwerk voor zijn rekening genomen
Ik volgde het proces van vormgeven en glazuren tot aan het inbranden van de naam en het plaatsen op de houten sokkel op de voet , en kwam dus regelmatig over de vloer bij HART, WERK en KUNST. Dat was niet alleen erg gezellig, maar ook informatief. Wat wisten wij, de vrienden/buren, weinig van elkaar! Dat moest echt anders en we besloten tot dit interview. Op 3 juli jongstleden sprak ik met Linda Breeuwer, begeleidster, over de Hartekampgroep/HART, WERK en KUNST en zijn activiteiten.

Hartekamp

Wat is eigenlijk de Hartekampgroep ? Wat doen ze, waar staan ze voor?
In grote lijnen kan worden gezegd dat de Hartekampgroep mensen met een beperking ondersteunt door hen te helpen zich te ontwikkelen in het leven dat cliënten zelf voor ogen hebben.
De Hartekampgroep biedt daarbij ruimte. Ruimte om te proberen, ruimte om te leren. De groep vindt dat mensen met een beperking dezelfde kansen op een goed leven moeten hebben als mensen zonder beperking. Dit betekent: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, bijdragen aan de samenleving én deel uitmaken van die samenleving. Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij hebben zij in mindere of meerdere mate zorg en ondersteuning nodig. Daarvoor staat de Hartekampgroep. Kernwaarden zijn: verbinding, vertrouwen en leren.

Ik heb over HART, WERK en KUNST, onderdeel van de Hartekampgroep, een gesprek met Linda Breeuwer, begeleidster. Als ik aan Linda vraag meer te vertellen over haar werk en de cliënten (wie zijn ze, wat doen ze?) begint ze met veel enthousiasme te vertellen.

Linda: HART, WERK en KUNST, Hart, Werk & Kunst is een van de Dagbestedingslocaties
van de HarteKampgroep. Deze ligt aan de Bakenessergracht. Er worden kunstzinnige en ambachtelijke producten gemaakt. Deze producten uit eigen atelier worden ook verkocht. De mensen die er werken, hebben allen een verstandelijke beperking , maar elke cliënt voert binnen zijn eigen mogelijkheden werkzaamheden uit. De begeleiding ondersteunt deze werkzaamheden. De cliënten zijn middelmatig, licht verstandelijk, beperkt en in leeftijd tussen de 22 en 75 jaar oud. Zij kiezen hun (werk)plek zelf. De een schildert, de ander werkt met klei of textiel of welk ander materiaal ook. Deze dagelijkse creatieve, kunstzinnige activiteiten zien de cliënten zelf als hun werk, hun dagelijkse bestaan. Net zoals u naar uw werk gaat.

Linda heeft na jarenlange ervaring heel veel verhalen over háár cliënten. Vol enthousiasme 'schildert' ze me de een na de ander. Wie ze zijn, wat ze hebben gedaan, hoe vreselijk veel ze hebben geleerd, hoeveel krachtiger ze zijn geworden. Ze ziet ze letterlijk 'groeien', zo vat ze het samen, en zo voel ik het ook. Ik luister met veel verwondering en bewondering naar haar ervaringen, haar verhalen en voel het mee: wat een prachtige mensen, wat een prachtig werk!
Als ik haar vraag naar haar achtergrond en het waarom van haar keuze voor HART, WERK en KUNST, wordt haar gezicht ernstig en vertelt ze dat deze dagbestedinglocatie je midden in de buurt zet!
Het is fantastisch dat cliënten op deze manier, dagelijks werkend, betrokken zijn bij de maatschappij en er hun aandeel aan leveren. Het is zo plezierig, uitdagend, vertelt ze, om elke dag weer op een gelijkwaardige manier met elkaar om te kunnen gaan, over en weer grapjes te kunnen maken ('Ze zijn echt erg geestig, Carry!') en vooral ook, die enorme schat aan verborgen talenten te kunnen en mogen ontdekken. Want die hebben ze, meer dan menigeen denkt! Haar gezicht breekt open!

Linda is van mening dat HART, WERK en KUNST en de Vrienden van de Bakenes zoveel meer voor elkaar kunnen betekenen dan tot nu het geval was. En dat ben ik helemaal met haar eens.
De prachtige Bakenesser Bikkel die ze hebben gemaakt, is wat ons betreft pas het begin. We moeten meer weten van elkaar, meer doen! En ja, dat begint natuurlijk met wederzijdse bekendheid. Wist u bijvoorbeeld dat er regelmatig tentoonstellingen zijn van de objecten die worden gemaakt? Die tentoonstellingen zijn o.a. in restaurants, bij de Kerstmarkt en in het Elisabeth Gasthuis. En wist u dat cliënten ook dingen maken / doen in 'opdracht'?

Zo maken zij voor restaurants envelopjes voor servet en bestek, versnipperen voor andere organisaties oud papier of verspreiden flyers (ja, en gebeurde laatst dus ook voor de Vrienden van de Bakenes). U moet voor dit soort werk wel met name denken aan repeterende activiteiten.
Uiteraard moet een dergelijke vraag worden afgestemd met de leiding. En wist u dat er al diverse bedrijven de weg naar de mooie producten van deze groep hebben weten te vinden. U kunt deze vinden bij Jansje (Grote Houtstraat), de Egelopvang, Kindeke klein (in de productie van wiegjes), de Tulpenpluktuin in Hillegom en het informatiecentrum van de Kennemerduinen.
Maar wilt u nog meer weten? Surf dan een eens naar Facebook, de Hart Werk & Kunst Hartekampgroep of, nog beter, stap eens op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 - 12.30 uur of 13.30 - 15.30 uur binnen bij een van de locaties aan de Bakenessergracht. Op nummer 50 is de afdeling die industrieel werk, o.a. met hout werkt, en op nummer 65 vindt u schilderijen, tekeningen, keramiek, stof en nog veel meer. De cliënten vinden het fijn als mensen binnen komen. Ze laten u met veel plezier al die mooie kunstzinnige en ambachtelijke producten zien die zij maken. Ze zijn er bijzonder trots op, en terecht! En last, but not least: u kunt alles wat zij maken, ook kopen. Voor een zeer billijke prijs vindt u daar de meest unieke cadeaus.

Linda, bedankt voor dit interview, en via jou wil ik ook alle cliënten bedanken. Voor dit interview, voor de Bakenesser Bikkel, voor alles wat zij doen. DANK. Ik spreek hierbij de hoop uit dat veel buurtbewoners de weg naar HART, WERK en KUNST weten te vinden.