Nieuws

Appelhof op Philip Frankplein

Philip Frankplein (bron: Google Maps). Daaronder: schets van de Appelhof.

Philip Frankplein (bron: Google Maps). Daaronder: schets van de Appelhof.

Het ontwerp van een te realiseren Appelhof op het Philip Frankplein begint vaste vormen aan te nemen. Op dinsdag 12 oktober is er een participatiebijeenkomst geweest in de Philharmonie waarbij diverse betrokken partijen aanwezig waren: vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, de Philharmonie en de Rechtbank, de Wijkraad Binnenstad, het Hofje De Bakenesserkamer, buurtbewoners en ondergetekende namens de Stichting Vrienden van de Bakenes.

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de Appelhof zijn:

  • Er moet groen komen, bij voorkeur appelbomen,
  • Het moet een eigen karakter krijgen,
  • Oude rooilijnen dienen te worden hersteld of zichtbaar gemaakt,
  • Het moet sociaal veilig zijn,
  • Het moet goed(koop) te onderhouden zijn,
  • Vrachtwagens, busjes en auto’s (Philharmonie, Teylers Museum en Rechtbank) moeten kunnen manoeuvreren,
  • De straatverlichting moet meegenomen worden, ook die in de Wijde Appelaarsteeg,
  • Er moet langs de randen een strook vrij blijven voor de kabels en leidingen van Liander die van en naar het nieuwe transformatorstation lopen (de bouwvergunningsaanvraag van Liander voor het trafostation loopt overigens nog steeds en het is nog niet bekend op welke termijn deze verleend gaat worden),
  • Er is maar een beperkt budget beschikbaar.


Een belangrijk punt is het optreden van parkeerbeheer tegen illegale parkeerders op het Philip Frankplein. De controle zou geintensiveerd moeten worden om te voorkomen dat er te veel blik komt te staan.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!