Nieuws

Sponsoractie glas-in-lood-ramen Bakenesserkerk

Ontwerp glas-in-loodraam

Na ruim een jaar van restauratiewerkzaamheden is de heropening van de Bakenesserkerk als huisvesting voor het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem een feit. Niet alleen zijn er werkplekken voor de medewerkers gecreëerd, maar ook een publieksruimte, die voor belangstellenden vrij toegankelijk is. Het is de bedoeling dat o.a. de buurt in de toekomst gebruik kan maken van deze ruimte voor vergaderingen en borrels.

Op initiatief van Martin Busker van het Project Management Bureau gemeente Haarlem en de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, zijn vijf striptekenaars uit Haarlem en omgeving benaderd om elk een gebrandschilderd glas-in-loodraam te ontwerpen voor het koor van het kerkgebouw (de publieksruimte). Gerrie Hondius, Eric Coolen, Theo van den Boogaard, Hans Klaver en Roel Smit kregen slechts één richtlijn mee: toon in de glazen wat archeologie betekent voor Haarlem. Een zesde striptekenaar, Joost Swarte, zal het ontwerp maken voor een groot rond venster met als thema de geschiedenis van de Bakenesserkerk dat boven de publieksentree zal komen, ten noorden van het koor.

Alles bij elkaar gaan de vijf ramen voor het koor een slordige 50.000 euro kosten waarvan een deel wordt opgebracht door de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, samen met de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam. Maar er is nog een gat in de financiering.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bakenes heeft het plan opgevat om het raam van ‘onze eigen’ Gerrie Hondius (tot voor kort woonachtig aan de Bakenessergracht) te sponsoren. Hiervoor is veel geld (9.900 euro) nodig, dat er (nog) niet is. Daarom roepen we alle buurtbewoners op om gul te geven.
Sponsors van een heel raam krijgen als tegenprestatie, indien zij daar prijs op stellen, een bordje met naamsvermelding onder het betreffende raam. Bij bedragen boven de 500 euro wordt uw naam vermeld op een gemeenschappelijk naambord onder het raam. Maar ieder ander bedrag is natuurlijk ook van harte welkom, al is het enkele euro’s.

Wilt u een bedrag doneren, stuur dan een mail naar bestuur@stichtingvriendenvandebakenes.nl. U ontvangt dan een bericht over hoe te doneren. We houden u steeds via de website op de hoogte van de bedragen die binnenkomen van alle gulle donoren, althans daar rekenen we op!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bakenes
Carry Petri
Jeroen Schumacher
Annemarie Ebeling
Marianne Schade