Nieuws

Realisatie Appelhof weer een stap dichterbij

Het heeft even geduurd, maar de plannen voor de totstandkoming van de Appelhof op het Philip Frankplein zijn in een nieuwe fase beland.

Op 4 oktober jongstleden heeft de afdeling Projectmanagement van de Gemeente Haarlem een brief gestuurd aan onder meer de omwonenden van het Philip Frankplein. Onderwerp van dit schrijven was het Voorlopig Ontwerp van de zogenoemde Appelhof.

Volgens dit Voorlopig Ontwerp zullen de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:

  • het aanpassen van de bestrating naar het gewenste patroon
  • het aanbrengen van twee appelbomen als verwijzing naar de oude appelboomgaard
  • het aanbrengen van banken en pergola’s
  • het bouwen van een transformatorhuis door Alliander
  • het plaatsen van een monument vanuit de Joodse Gemeente tegen de buitenmuur van het transformatorhuis

Zie www.haarlem.nl/mijnwijk voor het Voorlopig Ontwerp.

Het is tot 17 november mogelijk om schriftelijk te reageren op de plannen.
Het Definitieve Ontwerp zal vervolgens worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!