Nieuws

Werkzaamheden Bakenessergracht e.o. aanstaande

Ter voorbereiding op het groot onderhoud van de Bakenessergracht wordt het water momenteel uitgebaggerd door het bedrijf J.P. Schilder uit Ursem. Begin 2012 zijn de (bouw)vergunningen aangevraagd. Het vastgestelde Definitieve Ontwerp wordt technisch uitgewerkt zodat het werk in het tweede kwartaal kan worden aanbesteed. Als alles meezit kan er na het zomerreces van 2012 gestart worden met de werkzaamheden.

De riolering in de Bakenessergracht, Korte Jansstraat en Bloemertstraat is aan vervanging toe. De riolering wordt aangepast aan de hedendaagse eisen. Daarnaast is een deel van de kademuur van de Bakenessergracht aan groot onderhoud toe. Ook wordt een zogenaamde zinker (riolering) onder de gracht vervangen. Deze werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de bestrating aan te passen en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerp gemaakt, waarbij het door het bestuur vastgestelde HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte)-centrum als uitgangspunt dient.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Die aan de kademuur duren ca. zes maanden, de uitvoering van het gehele werk neemt ca. twaalf maanden in beslag. Enkele weken voor aanvang wordt er een informatieavond georganiseerd door de gemeente. Projectmanager namens de gemeente Haarlem is S. de Kogel. Contactpersoon is mevrouw K. de Haseth Moller, tel. 023-5115653, e-mail kdehmoller [at] haarlem.nl. Zie www.haarlem.nl/haarlem-a-z/bouwprojecten/stadsdeel-centrum/bakenessergracht/ voor alle informatie over het bouwproject.