Nieuws

Hoorzitting bomenkap Bakenessergracht

De gemeente heeft op 8 mei 2012 vergunningen afgegeven voor renovatie van de kademuren en een kapvergunning, waarmee 10 bomen worden verwijderd.
Zoals de meesten zullen weten hebben wij ons hiertegen verzet en een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend.
De mondelinge behandeling van al onze bezwaren zal plaatsvinden op

woensdag 18 juli 2012
om 9:50 uur
in het stadhuis, Grote Markt 2 in Haarlem

Wij willen er graag met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, teneinde onze betrokkenheid te laten blijken. Daarom vragen wij jullie om die ochtend vrij te houden en mee te gaan naar de hoorzitting.

Alvast hartelijk dank,

Stichting Vrienden van de Bakenes