Nieuws

Gemeentebericht

Werkzaamheden Bakenessergracht uitgesteld

Korte Jansbrug

Korte Jansbrug

De werkzaamheden aan de Bakenessergracht, Korte Jansstraat en Bloemertstraat zullen niet in 2010 starten.
Het ontwerp ligt nog ter vaststelling bij het Bestuur. Al wordt uitgegaan van een vaststelling voor het eind van dit jaar zal daarna nog ander voorwerk moeten worden gedaan, zoals o.a. het aanstellen van de aannemer(s) en voorwerk. Dit alles in ogenschouw nemend, kan worden uitgegaan van een start van deze werkzaamheden in het najaar 2011.